- projektovanie nn prípojok
- projektovanie elektrických inštalácií drobných stavieb
- vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov

- revízia elektrických inštalácií do 1000V
- revízia bleskozvodov
- revízia elektrických spotrebičov
- revízia elektrického ručného náradia

- realizácia nových elektroinštalácií rodinných a obytných domov
- rekonštrukcia starých elektroinštalácií rodinných a obytných domov
- rekonštrukcia starých rozvádzačov
- výroba rozvádzačov pre priestory prístupné laikmi aj s dokumentáciou

- výchova a vzdelávanie elektrotechnikov podľa §21 až §23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. s vydaním osvedčena s celoštátnou platnosťou
- aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov (predĺžuje platnosť vydaných osvedčení o ďalších 5 rokov)
- poučenie osôb podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- usporiadanie kurzov a školení pre realizáciu domových elektroinštalácií

- usporiadanie kurzov a školení pre všeobecnú obsluhu PC
- usporiadanie kurzov a školení zameraných na obsluhu programov pre elektrotechniku
- usporiadanie kurzov a školení zameraných na tvorbu www stránok
- usporiadanie kurzov a školení zameraných na počítačové siete
 
admin

Power By TeriRS