Absolvovanie testu spôsobilosti

Pre absolvovanie testu z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov kliknete na nasledujúci odkaz.


SKÚŠKAPre úspešne absolvovanie testu musíte mať minimálne 23 správnych odpovedí z 30 otázok.
 
admin

Power By TeriRS