Elektrické ručné náradie

STN 33 1600 - Revizie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania:

Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.

Náradie podľa používania norma rozdeľuje do skupín:
skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)
skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)
skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)
V prípade revízie viac ako 5ks náradia je možné dohodnúť zľavu.
Firmy, ktorým bola vykonaná revízia elektrického ručného náradia, si môžu pozrieť výsledky revízií a vytlačiť protokol o vykonaní revízie po prihlásení na tomto odkaze. 
admin

Power By TeriRS