Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava je určená pre vlastníkov osvedčenia podľa
§21 až §23 vyhlášky č.508/2009Z.z., rozsahu E2A,B, t.j do 1000V vrátane bleskozvodov.
Je to 8 hodinové školenie bez skúšky.
Uskutoční sa iba v prípade prihlásenia sa minimálne troch účastníkov.

Podmienkou absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy je platné osvedčenie:
- nie staršie ako 5 rokov od jeho vydania alebo od absolvovania poslednej aktualizačnej prípravy a
- platná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci.


Termíny: raz mesačne pri dostatočnom počte účastníkov (min. 3)
Prihlásiť sa na školenie môžete telefonicky (nie sms !) alebo e-mailom.
Poplatok za školenie je 35.- Euro. Pre absolventov SOŠT MI a držiteľov osvedčenia fi Elektrotechnik 30.- Euro.
Pre ucelené skupiny je možnosť poskytnutia zľavy a možnosť uskutočnenia aktualizačnej odbornej prípravy v sídle firmy.

V prípade záujmu je možné dojednať aj individuálnu formu aktualizačnej odbornej prípravy.
 
admin

Power By TeriRS