Školenia obsluhy PC

V prípade záujmu vykonávame tieto kurzy:

- základná obsluha PC
- ovládanie programu Word
- ovládanie programu Excel
- ovládanie programu PowerPoint
- ovládanie programov zameraných na elektrotechniku (Multisim, Sichr, ProfiCad...)
- základy tvorby www stránok
- základy programovania v PHP kóde v spojení s MySQL databázou

Ceny za hodinu kurzu sú určované dohodou a závisia od obsahu kurzu, dĺžky trvania kurzu a počtu zúčastnených osôb.


 
admin

Power By TeriRS